Et liv med kampsport

Dansk Karate Forbund blev starlet i 1966. Meningen med dette forbund er, dels at udbrede kendskabet til karate i Danmark gennem saglig og fyldestg0rende oplysning overfor såvel publikum som pressen, dels at repræsentere danskkarate indadtil såvel som udadtil pa det sportslige område, ved oprettelse af nye klubber, ved afholdelse af mesterskaber samt ved deltagelse i Internationale møder og mesterskaber.