Nørrebro Før og Nu

1900: Små huse, åbent land, Ladegårdsåen og børn i gadebilledet.
I dag: Tæt bebyggelse, mere trafik og ingen å - Men børnene? De er der stadig.
.