Skolerne på Nørrebro


Sidst i 1800 – tallet byggede Københavns Kommune skoler som aldrig før eller siden.
Alene i perioden 1886 - 1904 blev der bygget 14 skoler. Der er flere skoler som jeg ikke har fået med her på siden. Tænk ca. 16 skoler på 4,1 km²

Ved at følge opførelsen af offentlige skoler på Nørrebro kan vi få et billede af kvarterets udbygning og befolkningens vækst. Der tegner sig et mønster, hvor Indre Nørrebro omkring Skt. Hans Torv bliver tidligst udbygget med skoler. De kommu¬nale skoler skulle helst placeres på grunde, som kommunen ejede, hvilket forklarer den tætte koncentra¬tion af skoler i bestemte områder på Nørrebro.

Så tidligt som i 1851 begyndte en privatskole sin virksomhed på Skt. Hans Torv 28. Seks år senere, i 1857, opførtes over for, i Nørre Allé, den første offentlige skole på Nørrebro under navnet Nørre Allés skole.

Fælledvejen fik sin skole i 1874, og otte år senere, i 1882, stod Skt. Hans Gades skole i nr. 25 klar til brug.