Skolerne på Nørrebro


Sidst i 1800 – tallet byggede Københavns Kommune skoler som aldrig før eller siden.
Alene i perioden 1886 - 1904 blev der bygget 14 skoler. Der er flere skoler som jeg ikke har fået med her på siden. Tænk ca. 16 skoler på 4,1 km²

Ved at følge opførelsen af offentlige skoler på Nørrebro kan vi få et bil¬lede af kvarterets udbygning og be¬folkningens vækst. Der tegner sig et mønster, hvor Indre Nørrebro om¬kring Skt. Hans Torv bliver tidligst udbygget med skoler. De kommu¬nale skoler skulle helst placeres på grunde, som kommunen ejede, hvil¬ket forklarer den tætte koncentra¬tion af skoler i bestemte områder på Nørrebro.

Så tidligt som i 1851 begyndte en privatskole sin virksomhed på Skt. Hans Torv 28. Seks år senere, i 1857, opførtes over for, i Nørre Allé, den første offentlige skole på Nørrebro under navnet Nørre Allés skole.

Fælledvejen fik sin skole i 1874, og otte år senere, i 1882, stod Skt. Hans Gades skole i nr. 25 klar til brug.